บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด และ MT WORLD ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

แชร์