30 มิ.ย.2565: นายเชษฐา แสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนคุณภาพนำร่องกับโรงเรียนเครือข่ายและรับมอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

รวมภาพกิจกรรม

แชร์