26 มิ.ย.2565: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรม “โครงการ อบต.สีขาว ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย องค์การบริหารสวนตำบลชัยพฤกษ์

รวมภาพกิจกรรม

แชร์