27 พ.ค.2565 : นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศึกษานิเทศก์สมัย ปริบาล ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม “การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การปฏิบัติ

รวมภาพกิจกรรม

แชร์