สร้างเสวียนไม้ไผ่ ล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ใช้เก็บใบไม้แห้งลดการเผา

18 ธ.ค.2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างเสวียนไม้ไผ่ ล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อใช้เก็บใบไม้แห้ง ให้สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ ช่วยลดขยะ และลดการเผาใบไม้ที่เป็นมลพิษในโรงเรียน

แชร์