มอบทุนการศึกษา “ทุนนักเรียนเสมอภาค” ให้แก่ นักเรียน จำนวน 7 ทุน

21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา มอบทุนการศึกษา “ทุนนักเรียนเสมอภาค” ให้แก่ นักเรียน จำนวน 7 ทุน

แชร์