นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2563

1 ธ.ค.2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากคณะจากคณะกรรมการนิเทศ สพป.เลย เขต 1

แชร์