วันที่ 5 พ.ค.2565 : ผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมทำบุญตักบาตรอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29 พร้อมเปิดใช้สำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

แชร์