6 ก.ค.2565 : นายเชษฐา แสงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา มอบทุนการศึกษาของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาต่อ ” แก่นักเรียนศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

แชร์