วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านก้างปลา ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ บริษัทโมเดิร์น เทจ จำกัด (สำนักงานใหญ่ )โดย คุณอาภา คุณนฤพนธ์ ได้มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

แชร์