9 มิ.ย.2565: พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

รวมภาพกิจกรรม

แชร์