ดาวโหลด

ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เทอม 1/2565
[ตารางเรียน 1/2565] ตารางเรียน(16-05-2565) 
[ตารางสอน 1/2565] ตารางสอน(ครู)1/2565
[ประจำชั้น1/2565] ประจำชั้น
[รายชื่อนร.1/2565] รายชื่อนักเรียน1-2565.xlsx

ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เทอม 2/2564
[รหัสวิชา] รหัสวิชาทุกชั้นเรียน
[ตารางเรียน 2/2564] ตารางเรียน(20-12-2564) 
[ตารางเรียน 2/2564] ตารางสอนสำหรับครู(20-12-2564) 

ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เทอม 1/2564
[ตารางเรียน 1/2564] ตารางเรียน 
[ตารางเรียน 1/2564] ตารางสอนสำหรับครู
[ตารางชดเชย 1/2564] ตารางชดเชยนับเวลาเรียน

ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เทอม 2/2563
[ตารางเรียน 2/2563] ตารางเรียน 
[ตารางเรียน 2/2563] ตารางสอน สำหรับครู
[ตารางเรียน 2/2563] ตารางสอนครูนักศึกษาฝึกสอน
[รายชื่อนักเรียน 2/2563] รายชื่อนักเรียน Excel
[รายครู บุคลากร 2/2563] รายชื่อครูExcel
[แบบเชคชื่อหน้าเสาธง 2/2563] ดาวโหลดไฟล์ Excel
[ตารางสอนชดเชย 2/2563(1)] ดาวโหลดไฟล์
[ตารางสอนชดเชย 2/2563(2)] ดาวโหลดไฟล์
[ตารางเวร 2/2563] ตารางเวรประจำวัน 
[คำปฏิบัติการสอน 2/2563] คำสั่งฯ  
[รายชื่อนักกีฬากลุ่ม] รายชื่อนักกีฬา ครูฝึกซ้อม 

ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ เทอม 1/2563
[ตารางเรียน 1/2563] ตารางเรียน อนุบาล ป.1-ป.6 ม.1-ม.3
[ตารางเรียน 1/2563] ตารางสอน สำหรับครู
[ตารางเรียน 1/2563] ตารางสอน สำหรับนักศึกษาฝึกสอน 1/2563
[รายชื่อนักเรียน 1/2563] ดาวโหลดไฟล์ Excel
[รายครู บุคลากร 1/2563] ดาวโหลดไฟล์ Excel 
[แบบเชคชื่อหน้าเสาธง 1/2563] ดาวโหลดไฟล์ Excel
[ตารางสอนชดเชย 1/2563] ดาวโหลดไฟล์
[ตารางเวร 1/2563] ตารางเวรประจำวัน
[ปฏิทินงาน 1/2563] ดาวโหลดไฟล์
[คำสั่งคัดกรองอ่านเขียน 1/2563] ดาวโหลดไฟล์
[คำสั่งแข่งขันทักษะกลุ่ม63 1/2563] ดาวโหลดไฟล์