ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายป้องกันโรค covid-19

15 ตุลาคม 2563 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรอง ล้าง ทำความสะอาดห้องเรียนตามนโยบายป้องกันโรค covid-19

แชร์