ร่วมไว้อาลัยผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาและทุนปรับปรุงซ่อมบ้านนักเรียน

28 กันยายน 2563 ผูู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาร่วมไว้อาลัย ในงานฌาปนกิจ คุณจรีย์พร พรหมพุทธา ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาและทุนปรับปรุงซ่อมบ้านนักเรียน

แชร์