มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนักเรียนและบุคลากรเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส Covid-19

11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนักเรียนและบุคลากรเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส Covid-19 จาก นายทินกร เกษเกษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ พร้อมคณะ โรงเรียนขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

แชร์