รับมอบทุนและอุปกรณ์กีฬา คุณนภา บรรทัพ

6 ส.ค.263 โรงเรียนบ้านก้างปลา รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 25,000 บาท จาก คุณนภา บรรทัพ นำมอบโดย นายประโมทย์ จันทนา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง และครูไพบูรณ์ จันทนะ ข้าราชการบำนาญ ..โรงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

แชร์