รับมอบทุนการศึกษา

30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน และทุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนักเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท จาก บริษัทโมเดิร์น เทจ จำกัด โดย คุณอาภา คุณนฤพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการศึกษาของเด็กนักเรียนและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

แชร์