รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเตรียมการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเตรียมการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จาก คณะผู้ตรวจเยี่ยม สพป.เลย เขต 1

แชร์