กิจกรรมความรู้โภชนาการสำหรับเด็กวัยรุ่น

16 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา เข้าร่วมกิจกรรม ” โภชนาการสำหรับเด็กวัยรุ่น”จาก นักศึกษา สาขาโภชนาการและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

แชร์