รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากท่านผู้มีอุปการะคุณ

12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากผู้มีอุปการะคุณ บริษัท แอด อิน บิซีเนส จำกัด บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 16 ชุด มูลค่ารวม 136,960 บาท และ บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซนเตอร์ จำกัด บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ มูลค่า 15,900 บาท เพื่อใช้ในการการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

แชร์