รับการนิเทศติดตามและเยี่ยมชมรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต จาก คณะนิเทศ สพป.เลย เขต 1

2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านก้างปลา รับการนิเทศติดตามและเยี่ยมชมรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต จาก คณะนิเทศ สพป.เลย เขต 1

แชร์