12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563 ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นสัก ในโรงเรียนและนำไปปลูกที่บ้านของตนเอง

แชร์