การนำเสนอผลงานและการประกวดนวัตกรรมครู

4 ต.ค.2563 การนำเสนอผลงานและการประกวดนวัตกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 โดย ครูจันทิมา ดีสุข ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา กลุ่มสาระภาษาไทย ณ ห้องประชุม สพป.เลย เขต 1

แชร์