24 มิ.ย.2565 : กิจกรรม “รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ “เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีเอก 4 แผ่นดิน โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และประกวดวาดภาพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แชร์