24 มิ.ย.2565 :นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านก้างปลา เดินรณรงค์ เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับ องค์การบริหารสวนตำบลชัยพฤกษ์

รวมภาพกิจกรรม

แชร์