1 ก.ค.2565: โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีการบรรยายธรรมะ ธรรมจากสื่อ “ชีวิตลิขิตเองได้ ด้วยการกระทำ” โดย พระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโม และกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐานธรรมการเรียนรู้ โดยคณะพระวิทยากร คณะครู ครูพี่เลี้ยง

รวมภาพกิจกรรม

แชร์