สาธิตและปฏิบัติการการทำโดนัทจิ๋วโดยสาขาอาหารและโภชนาการ

29 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลา ร่วมกิจกรรมสาธิตและปฏิบัติการการทำโดนัทจิ๋ว จัดโดย นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แชร์