ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย

S__68427780

แข่งขันทักษะกลุ่มฯ

5 ส.ค.263 โรงเรียนบ้านก้างปลา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนำภู ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และศิลปะ
 และได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 

แชร์