กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

3 ก.ย. 2563 นายพลไชย พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา และนายคุณานนท์ วิชัย ครูผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาค่ายลูกศรีสองรักเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

แชร์